tennguoidepnhat.net
Văn hóa ẩm thực của Bác Hồ
Văn hóa ẩm thực của Bác Hồ – đó là một nét bình dị trong nhân cách và phong cách của Người, càng làm đậm thêm sự vĩ đại của một lãnh tụ có phong cách gần dân hiếm có. Từ năm 1923, nhà văn Xô …