tennguoidepnhat.net
Sửa đổi lề lối làm việc (Phần 1)
I. PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỮA 1. Cán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà…