tennguoidepnhat.net
Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: GS. TSUBOI YOSHIHARU (ĐẠI HỌC WASEDA) Con người Hồ Chí Minh được phản ảnh sắc nét trong Hiến pháp là một người theo chủ nghĩa cộng hòa và chủ nghĩa hòa bình hơn là một người theo chủ nghĩa…