tennguoidepnhat.net
Hồn Việt, bản sắc Việt trong “Tuyên ngôn Độc lập”
Một sự kiện cách đây 66 năm, không những đi vào lịch sử nước ta mà còn hiện diện vinh danh trong lịch sử thế giới. Đó là ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đ…