tennguoidepnhat.net
Phong trào Tết trồng cây
Là phong trào rộng rãi trong nhân dân cả nước, được Hồ Chí Minh phát động dịp Tết năm 1960 nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng. Để chuẩn bị phát động phong trào, ngày 28/11/1959, với bút danh T…