tennguoidepnhat.net
Thư của Hồ Chủ tịch gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, trong đó, những người đau ốm, bệnh tật là những người được quan tâm nhất. Người đã vi…