tennguoidepnhat.net
Người bảo vệ Bác Hồ thăm đền Hùng trước ngày tiếp quản Thủ đô
Đại tá Tống Xuân Đài kể rằng ông chính là người nhặt một mẩu gạch non, khoanh một vòng tròn rồi thưa với Bác: “Thưa Bác, chúng cháu ngồi xung quanh Bác như thế này ạ”. Trong kí ức tuổi …