tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đặc biệt Lào-Việt
“Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, cùng sống chung trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và c…