tennguoidepnhat.net
Những điều tâm huyết Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên Nghệ An
(TCTG)- Kỷ niệm 121 năm sinh nhật của Bác Hồ và 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, mỗi việc chúng ta nghĩ, mỗi việc chúng ta làm hàng ngày trên tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô …