tennguoidepnhat.net
Tôi đi xây dựng Lăng Bác Hồ
Tôi được tham gia vào quá trình xây dựng công trình lịch sử văn hóa quan trọng vào bậc nhất của đất nước ta với tư cách là người đang giữ cương vị Cục trưởng Cục Bảo vệ quân đội và là ủy viên thườn…