tennguoidepnhat.net
Tâm tình cùng người chiến sỹ tiêu binh
Hàng năm cứ mỗi độ Xuân về, hoà trong niềm vui chung cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hư­ớng về kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Đoàn 27…