tennguoidepnhat.net
“Nhà báo của nông dân, phải biết lao động như nông dân thì viết mới đúng được”
Năm 2011 cả nước ta kỷ niệm lần thứ 121 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2011) và kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/62011). Đây cũng là dịp toàn…