tennguoidepnhat.net
Khắc sâu lời Bác dạy
Ðảng bộ Công ty CP Than Ðèo Nai là đơn vị duy nhất của Ðảng bộ than Quảng Ninh được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí…