tennguoidepnhat.net
Búp sen xanh – Chương III: Phần 6
TUỔI HAI MƯƠI Cảng Nhà Rồng mờ mờ ánh đèn. Đêm hè trải dài theo gió. Gió va vào những boong tàu, dây buồm, phát ra những âm thanh hiu hắt hòa trong tiếng sóng vỗ bờ. Mấy con thuyền câu, bè vó như n…