tennguoidepnhat.net
Búp sen xanh – Chương II: Phần 7
THỜI NIÊN THIẾU 7.1 Nguyễn Tất Đạt từ Nghệ An trở vào Huế. Đạt bàng hoàng trước cảnh nhà : cha đã đi khỏi kinh đô Huế, em trai Nguyễn Tất Thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi, nằm mê man. Những ngườ…