tennguoidepnhat.net
Dựng tượng Bác nơi biển đảo
– Tàu chạm cầu cảng dài xây dựng từ thủa xa xưa, mọi người reo lên rằng đã tới Cô Tô (huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh). Gạt lại heo hút, sóng gió người đến bước vào thế giới yên bình nơi phố đ…