tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: Vị Thánh nhân của dân tộc
(PL&XH) – Mỗi độ xuân về, người dân Việt Nam nhớ Bác Hồ – qua những vần thơ chúc Tết của Người. Trong thế kỷ 20, những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã gắn liền với tên tu…