tennguoidepnhat.net
Hồ Chủ tịch trả lời chất vấn qua lời kể Tướng Giáp
– Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về phần trả lời chất vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I cách đây gần 65 năm. … Quốc hội khóa l, kỳ 2 khai mạc trọng thể vào s…