tennguoidepnhat.net
Picasso: “Có một họa sĩ Nguyễn Ái Quốc”
Thiên tài hội họa lớn nhất thế kỷ 20 đã nói về những bức tranh do Nguyễn Ái Quốc vẽ trên tờ báo “Người cùng khổ” với một niềm ngưỡng mộ chân thành trước tâm hồn và tư tưởng của Người. Cuốn sách &#8…