tennguoidepnhat.net
Tự lực tự cường, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 29/8/1975, Ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ngày truyền thống của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong…