tennguoidepnhat.net
Chương V: (Phần 2) Ngày, đêm trên Quảng trường Ba Đình
7. Công việc lắp máy tới lúc đã trở thành vấn đề nóng bỏng của toàn công trường. Tiến độ xây bị chậm khiến cho tiến độ lắp máy ngày đêm bồn chồn không yên. Hiệp định ngày 9 tháng 2 năm 1971 đã nói …