tennguoidepnhat.net
Vững bước theo con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(ĐCSVN) – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 80 năm. Ngày 3-2-1930 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử của…