tennguoidepnhat.net
Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông
Hãng phim Hội nhà văn Việt Nam – Hãng phim Châu Giang Trung Quốc Công ty hợp tác sản xuất phim Trung Quốc cung cấp dịch vụ – Thời lượng 1:25:25 ViVaHoChiMinh…