tennguoidepnhat.net
Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh
(GD&TĐ) – Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.