tenkeboksen.com
Ukas grønne utfordring – Gi vekk klær som ikke blir brukt
Sett med grønne øyne, bør helst avfallsmengden i Norge synke. I Norge er det en dårlig nyhet og en god nyhet på avfallsfronten. Den dårlige nyheten er at avfallsmengden har økt i takt med forbruksv…