tenkeboksen.com
Moro å lære om miljøvern
I sommer deltok jeg på et kurs i miljøpedagogikk i Nedre-Normandie, Hordalands samarbeidsregion i Frankrike. Praktisk pedagogikk, Camembert og unge voksne fra 7 forskjellige land, ga inspirasjon ti…