tengkuputeh.com
YANG MENGGELANDANG
YANG MENGGELANDANG Kita mesti pergi pagi-pagi Sebelum kita kena guyur lagi Sama pemilik emperan toko ini Seperti kemarin kita alami