tengkuputeh.com
MENGAPA KITA MERASA SENASIB DENGAN PALESTINA
MENGAPA KITA MERASA SENASIB DENGAN PALESTINA. Palestina bukanlah hanya sebuah wilayah, bukanlah sekumpulan orang-orang dari etnis tertentu. Palestina adalah kesedihan, menghadapi kekuatan yang bert…