tengkuputeh.com
EL HADID MENCARI MAKNA
Barangsiapa yang ingin berjaya, tentu harus berani memulainya. Setiap diri tentu perlu mengatasi segala masalah-masalah sendiri dahulu.