tengkuputeh.com
PESAN KEPADA PENGUASA
Alkisah pada zaman dahulu kala, hidup di negeri Persi, seorang Kisra bernama Anusyirwan. Ketika masa kecilnya Anusyirwan, diserahkan oleh ayah bunda kepada guru untuk mempelajari adab dan akhlak ya…