tengkuputeh.com
TEORI KEMUNGKINAN
Mungkin kehidupan ini adalah sekumpulan kemungkinan yang menjalin satu sama lain membentuk sebuah jalan-jalan pilihan bercabang baik yang disengaja maupun tiada. Yang kesemuanya, entah mungkin dira…