tengkuputeh.com
LEGENDA KAKI DEWA
“Sesuatu yang dialami seseorang pada masa remaja akan tersirat dalam karakternya kelak, dalam berbagai bentuk, rupa dan warna.”