temonsoejadi.blog
Ijazah Pengamalan Ratib AlHadad Beserta Sanadnya
IJAZAH PENGAMALAN ROTIB AL HADDAD BESERTA SANADNYA Sanad merupakan mata rantai yang menyambungkan dan menghubungkan suatu ilmu atau amalan dzikir sehingga memiliki keterikatan bathin kepada guru-gu…