temonsoejadi.blog
pengurusan Jenazah
materi kuliah pendidikan agama islam oleh bapak Ismail Ibrahim Spd.I Mpd.I Jenazah atau Mayat atau Jasad adalah orang yang telah meninggal dunia. Setelah proses pengurusan jenazah, termasuk di dala…