teluguislam.net
జకాతు & సదఖా
కృతజ్ఞుడైన ధనవంతుడు – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) జకాహ్ (విధి దానము) – Zakah: Obligatory Charity వేటి పై జకాహ్ చెల్లించుట విధి (తప్పని సరి) జకాహ్ ఎవరికి చెల్లించాలి? (Recipients of Zakah) ఫి…