teluguislam.net
[జకాతు]
జకాహ్ (విధి దానము) – Zakah: Obligatory Charity వేటి పై జకాహ్ చెల్లించుట విధి (తప్పని సరి) జకాహ్ ఎవరికి చెల్లించాలి? (Recipients of Zakah) ఫిత్రా దానము (జకాతుల్ ఫిత్ర్) – Zakat-ul-Fitr…