teluguislam.net
[హజ్జ్]
దిల్ హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత జిల్ హిజ్జా (హజ్ నెల) తొలి దశ ఘనత [వీడియో] జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం మరియు ఇతర సత్కార్యాల ఘనత హజ్ ప్రాముఖ్యత & దాని పుణ్యానికి సమానమైన సత్కార్యాల…