teluguislam.net
[హజ్జ్]
దిల్ హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత ఉమ్రా మహా ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) వారి హజ్జ్ విధానం – bin Baz హజ్ యాత్రికులకు ప్రత్యేక సూచనలు ఈద్ నమాజు ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహుఅలైహివసల్ల…