teluguislam.net
[సంప్రదించండి]
అస్ సలాం అలైకుమ్ వ రహ్మతుల్లహి వ బరకాతుహు ఖురాన్ మరియు సున్నా: మార్గములో సరిఐన ఇస్లాం జ్ఞానాన్ని , తెలుగు మాత్రమే చదవ గల్గిన సోదర సోదరీమణులకు అందించడం కోసం ఈ చిన్న ప్రయత్నం. మీలో ఎవరైన నాకు ఈ బ్ల…