teluguislam.net
స్త్రీ సుగంధం పూసుకొని బైటికి వెళ్ళుట
స్త్రీ సుగంధం పూసుకొని బైటికి వెళ్ళుట ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఎంతో కఠినంగా హెచ్చరించినప్పటికీ స్త్రీలు సువాసనలు రుద్దుకొని ఇంటి బైటికి వెళ్ళుట, పురుషుల ముందు నుండి దాటుట ఈ కాలంలో ప్రబలిపో…