teluguislam.net
ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం
ఈ పవిత్ర మాసం ధుల్-ఖాదా నెలకు మూడు శ్వేత రోజులు జూలై 16 నుండి జూలై 18 (2019) వరకు ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండటానికి మీ వంతు ప్రయత్నం చేయండి. ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం [PDF]…