teluguislam.net
నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు (Dua after Wakeup)
ఉపన్యాసకులు : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ – సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తానీ ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్ హిస్నుల్ ముస్లింలోని నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు …