teluguislam.net
బలవంతుడైన విశ్వాసి -బలహీనుడైన విశ్వాసి (Strong Believer – Weak Believer)
పుస్తకం నుండి: కలామే హిక్మత్ – 1(వివేక వచనం) రచన: సఫీ అహ్మద్ మదనీ అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్ ప్రకాశకులు: జమీ అతే అహ్ లె హదీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ [ఇక్కడ చదవండి / PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]…