teluguislam.net
ఫిక్రే ఆఖిరత్ (పరలోక చింత) మాసపత్రిక (Fikre-Akhirat Monthly Magazine)
ఫిక్రే ఆఖిరత్ (పరలోక చింత) మాసపత్రిక (Fikre-Akhirath Telugu Monthly ) సంకలనం : మౌలాన అబ్దుస్సలాం ఉమ్రీ అనువాదం : మౌలానా ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ ప్రకాశకులు :ఐదార ఫిక్రే ఆఖిరత్ చీఫ్ ఎడిటర్ : ముహమ్మద్ …