teluguislam.net
వేటి పై జకాహ్ చెల్లించుట విధి (తప్పని సరి)
బంగారము, వెండి, ధనము (డబ్బు) పంటలు, పండ్లు వ్యాపారపు సామాను జంతువులు (మేసే జంతువులు మేకలు, ఆవులు, గేదెలు, దున్నపోతులు, ఒంటెలు) క్రమ సంఖ్య సంపద నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) జకాహ్ శాతము 1. బంగారము 85 గ్ర…