teluguanuvaadaalu.com
శిసుస్తవం… విలియం కాంటన్, ఇంగ్లీషు కవి
శిశుస్తవంగా నే చెప్పదలుచుకున్నదేమంటే దేముడు ముందు మనిషిని సృష్టించాడు, రెండోసారి అంతకంటే మెరుగుగా స్త్రీనీ, మూడోసారి అత్యుత్తమైనదీ సృష్టించేడు. అతని సృష్టిలో అన్నిటిలోకీ అందమైనవీ దివ్యత్వం తొణికిసల…