teleskopcentar.hr
ASI 120
Kolor kamera za snimanje planeta, a po potrebi i guiding (korekcije praćenja). Monokromatska verzija ima veću osjetljivost i povoljna je za guiding, a kolor verzija je odlična za snimanje planeta. …