teleskopcentar.hr
9×50, osvijetljen
Akromatski tražilac 9×50 s osvijetljenim nitnim križem. Samo tubus, bez držača.