teleskopcentar.hr
9x50, 90° - Teleskop centar
Tražilac 9×50 s Amici prizmom za gledanje pod 90°. Prizma daje ispravnu sliku, pa je ovaj tražilac lakše koristiti uz kartu neba.