teleskopcentar.hr
6×30, 90°
Akromatski 6×30 tražilac s Amici prizmom pod 90°. Prizma daje ispravnu sliku, pa je ovaj tražilac lakše koristiti uz kartu neba.