telania.wordpress.com
Somewhat off topic
June 15, 2017 Source LARO-mottagningar erbjuder personer som är beroende av opioider, som till exempel heroin, en läkemedelsassisterad behandling som består av narkotika. Behandlingen bygger på fr…